Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа “Београдске електране”, Београд за 2018. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ", НОВИ БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

12.03.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта