Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад за 2017. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД

Сектор:

Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava

Датум извештаја о ревизији

26.12.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Листа свих ревизија субјекта