Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

15.11.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Воде Војводине

Листа свих ревизија субјекта