Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Оперативно планирање у министарствима“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

27.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

оперативно , планирање

Листа свих ревизија субјекта