Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Оперативно планирање у министарствима“ Министарства просвете, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

15.04.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

оперативно , планирање

Листа свих ревизија субјекта