Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства финансија, Београд за 2023. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

03.07.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2023.-31.12.2023.

Извештај

финансија

Листа свих ревизија субјекта