Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама“ Министарства просвете, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

21.04.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2021.

Извештај

превенција , вршњачко насиље

Листа свих ревизија субјекта