Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Стипендирање студената из буџета Републике Србије“ Министарства просвете, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

07.04.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2021.

Извештај

стипендирање , студената

Листа свих ревизија субјекта