Послеревизиони извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа послеревизионих извештаји Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
41 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате потраживања у јавним предузећима која пружају комуналне услуге корисницима“ 2024
42 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Аутономне Покрајине Војводине по ревизији правилности пословањау делу који се односи на расходе за запослене за 2022. годину, код директних и индиректних корисника буџетских средстава 2024
43 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Крагујевац по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате потраживања у јавним предузећима која пружају комуналне услуге корисницима“ 2024
44 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“, Чачак по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате потраживања у јавним предузећима која пружају комуналне услуге корисницима“ 2024
45 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Нови Кнежевац по ревизији правилности пословања Општине Нови Кнежевацкоја се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизијифинансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Нови Кнежевац за 2011. годину 2024
46 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Водовод“, Краљево по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате потраживања у јавним предузећима која пружају комуналне услуге корисницима“ 2024
47 Послеревизиони извештај о мерама исправљања МПШВ – Управе за ветерину по ревизији сврсисходности пословања „Безбедност хране у Републици Србији“ 2024
48 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства здравља по ревизији сврсисходности пословања „Безбедност хране у Републици Србији“ 2024
49 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Житиште, Житиште по ревизији правилности пословањау делу који се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Житиште за 2011. годину 2024
50 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Врбас по ревизији правилности пословања Општине Врбас која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Врбас за 2013. годину 2024
51 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Нова Црња по ревизији правилности пословања Општине Нова Црња која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Нова Црња за 2013. годину 2024
52 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства пољопривреде, шумарства и водпривреде по ревизији сврсисходности пословања „Безбедност хране у Републици Србији“ 2024
53 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Краљева, Краљево по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину код директних корисника буџетских средстава 2024
54 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Републичког фонда за здравствено осигурање, Београд по ревизији сврсисходности пословања на тему „Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (МЕОП) у Републичком фонду за здравствено осигурање“ 2024
55 Послеревизиони извештај о мерама исправљања „Здравственог центра Кладовоˮ Кладово по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
56 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања“ 2024
57 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Краљева по ревизији сврсисходности пословања „Управљање висећим мостовима у Републици Србији“ 2024
58 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Босилеград по ревизији правилности пословања Општине Босилеград која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Босилеград за 2012. годину 2024
59 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Управљање висећим мостовима у Републици Србији“ 2024
60 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Крагујевац по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља Крагујевац“ 2024