Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Јагодине по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину код директних корисника буџетских средстава

Субјект ревизије:

ГРАД ЈАГОДИНА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

15.04.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Јагодина

Листа свих ревизија субјекта