Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Апатин по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља Апатин“