Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске општине Сурчин по ревизији правилности пословања која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Градске општине Сурчин за 2012. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

15.04.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Сурчин

Листа свих ревизија субјекта