Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац за 2021. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА "СТАРА ПЛАНИНА", КЊАЖЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

30.11.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта