Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА "СТАРА ПЛАНИНА", КЊАЖЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

15.04.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

комисије , ревизију

Листа свих ревизија субјекта