Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац за 2021. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА "СТАРА ПЛАНИНА", КЊАЖЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

08.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Стара планина

Листа свих ревизија субјекта