Извештај о ревизији одазивног извештаја Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац који се односи на ревизорски извештај број 400-793/2022-06/12 Београд од 29. новембра 2022. године

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА "СТАРА ПЛАНИНА", КЊАЖЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

08.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта