Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Заштита потрошача у области снабдевања топлотном енергијом“ Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

02.06.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта