Послеревизиони извештај о мерама исправљања Mинистарства трговине, туризма и телекомуникација, Београд по извршеној ревизији правилности пословања за 2018. годину у делу који се односи на јавне набавке, доделу субвенција правним лицима и преузимање и евидентирање обавеза

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

30.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта