Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Министарства трговине, туризма и телекомуникација за 2018. годину у делу који се односи на јавне набавке, доделу субвенција правним лицима и преузимање и евидентирање обавеза

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

17.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта