Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

31.01.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

инциденти , икт системи

Листа свих ревизија субјекта