Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Ужица за 2017. годину

Субјект ревизије:

ГРАД УЖИЦЕ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

23.09.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Туристичке организације “Ужице”, Ужице за 2017. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за инфраструктуру и развој Града Ужица за 2017. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Народног музеја “Ужице”, Ужице за 2017. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Ужице“, Ужице за 2017. годину

Листа свих ревизија субјекта