Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ужица за 2018. годину

Субјект ревизије:

ГРАД УЖИЦЕ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

30.05.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Историјског архива, Ужице за 2018. годину Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Народног музеја, Ужице за 2018. годину Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Ужице“, Ужице за 2018. годину

Листа свих ревизија субјекта