Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Ужица за 2017. годину

Субјект ревизије:

ГРАД УЖИЦЕ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

19.10.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта