Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Ужица

Субјект ревизије:

ГРАД УЖИЦЕ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

04.07.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Туристичке организације Ужице, Ужице Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе за инфраструктуру и развој Града Ужица Послеревизиони извештај о мерама исправљања Народног музеја “Ужице”, Ужице Послеревизиони извештај о мерама испарављања Предшколске установе “Ужице, Ужице

Листа свих ревизија субјекта