Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Апатин за 2015. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА АПАТИН

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

20.12.2016.

Период спровођења ревизије

01.01.2014.-31.12.2014.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Пчелица“ Апатин за 2015. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Месне заједнице Апатин за 2015. годину

Листа свих ревизија субјекта