Извештај о ревизији правилности пословања Општине Апатин која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Апатин за 2015. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА АПАТИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

20.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Апатин

Листа свих ревизија субјекта