Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Апатин који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и расходе за запослене за 2019. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА АПАТИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

16.03.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Предшколске установе „Пчелица“, Апатин који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и расходе за запослене за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта