Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа „Србијагас“, Нови Сад по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и усаглашавање и предузимање мера наплате потраживања од купаца исказаних у 2020. години

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАГАС", НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

02.12.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта