Извештај о ревизији одазивног извештаја Јавног предузећа „Србијагас“, Нови Сад који се односи на ревизорски извештај број 400-83/2021-06/12 од 27. децембра 2021. године

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАГАС", НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

02.12.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта