Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и усаглашавање и предузимање мера наплате потраживања од купаца исказаних у 2020. години

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАГАС", НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

31.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта