Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Заштита потрошача у области снабдевања топлотном енергијом“ Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана Лозница“, Лозница

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТОПЛАНА-ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

02.06.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта