Извештај о ревизији правилности пословања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана - Лозница“ Лозница у делу који се односи на обрачун и исплату зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2019. годину и јавне набавке за 2018. и 2019. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТОПЛАНА-ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

09.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта