Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Топлана – Лозница”, Лозница по ревизији правилности пословања у делу који се односи на трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2019. годину и јавне набавке за 2018. и 2019. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТОПЛАНА-ЛОЗНИЦА, ЛОЗНИЦА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

15.03.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта