Послеревизиони извештај о мерама исправљања „Електродистрибуцијa Србије“ д.о.о. Београд по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и обрачун и исплату других примања запосленима и лицима која нису запослена у Друштву у 2020. години

Субјект ревизије:

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д. О. О., БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

21.01.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта