Извештај о ревизији одазивног извештаја „Електродистрибуција Србије“ д.о.о, Београд који се односи на ревизорски извештај број 400-2624/2019-06/13 од 12. новембра 2020. године

Субјект ревизије:

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д. О. О., БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

27.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта