Послеревизиони извештај о мерама исправљања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса“

Субјект ревизије:

ЈП ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д. О. О., БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

27.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

финансијска контрола , електродистрибуција

Листа свих ревизија субјекта