Најновије актуелности

27. 2. 2024.

Чланица Савета ДРИ одржала предавања у вези са неправилностима у ревизији финансијских извештаја и правилности пословања

Чланица Савета Државне ревизорске институције, Љиљана Димитријевић, одржала је предавање у вези са најчешћим неправилностима у ревизији финансијских извештаја и правилности пословања на семинару који је организовао Институт интерних ревизора Србије 26. и 27. фебруара на Фрушкој гори.

26. 2. 2024.

ДРИ представила делегацији из Турске Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“

Врховна државна ревизорка, Стојанка Миловановић и овлашћени државни ревизор, Никола Стефановић, представили су Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ члановима делегације из Републике Турске, који бораве у студијској посети посвећеној родно одговорном буџетирању.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Објављено: 17. 11. 2023.

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

Уз председника, предавање је одржао и врховни државни ревизор у Сектору број 3, Жељко Мотић, на тему „Расходи за запослене“.

С обзиром да су теме које су биле предмет едукације значајне за правилну припрему и састављање финансијских извештаја, а нарочито за актуелни период у којем ће се спроводити попис имовине и обавеза, едукацији су присуствовали представници из целе Србије – руководиоци, као и запослени у финансијским и правним службама здравствених установа.

Организатори су нагласили да ће следећа едукација бити већ у децембру и да ће се углавном односити на уочене грешке и неправилности у досадашњим ревизијама,  у вези са састављањем финансијских извештаја. Очекује се да ће и ова едукација значајно помоћи здравственим установама и превентивно деловати на потпуно, ефикасно и објективно извештавање о њиховом пословању.