Послеревизиони извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа послеревизионих извештаји Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
101 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предузећа за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара –Услуге“ доо, Лазаревац по ревизији правилности пословања за 2022. годину која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину 2024
102 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Републичког сеизмолошког завода, Београд по ревизији правилности пословања у делу који се односи на расходе за запослене и преузимање обавеза за 2022. годину 2024
103 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Зеленило“, Сомбор по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
104 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
105 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Ниш, Ниш по ревизији правилности пословања Дома здравља Ниш, Ниш у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова за 2021. и 2022. години и расходе за запослене за 2022. годину 2024
106 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Jавног комуналног предузећа ,,Mедиана“, Ниш по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
107 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства туризма и омладине, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Унапређење туризма у Републици Србији“ 2024
108 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС д.о.о, Београд по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
109 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Беочин“, Беочин по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину на јавне набавке за 2019. и 2020. годину 2024
110 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Републичког фонда за здравствено осигурање, Београд по ревизији завршног рачуназа 2022.годину 2024
111 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“, Нови Сад по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
112 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Унапређење туризма у Републици Србији“ 2024
113 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Сремске Митровице по ревизији правилности пословања код директних корисника буџетских средстава Града Сремске Митровице, у делу који се односи на јавне набавке у 2021. и 2022. години и дотације невладиним организацијама у 2022. години 2024
114 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Водовод Мионица“, Мионица за 2022. годину по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
115 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
116 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Странке слободе и правде, Београд по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
117 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Института за кукуруз „Земун Поље“, Београд, Земун, по ревизији правилности пословања која се односи на остваривање прихода и расподелу средстава у делу примања запослених у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и спровођење поступака јавних набавки у 2021. и 2022. години 2024
118 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитета у Београду - Биолошког факултета по ревизији правилности пословања, која се односи на утврђивање, обрачун и исплату примања запослених у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и спровођење поступака јавних набавки у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2022. године 2024
119 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Агенције за реституцију, Београд по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнада трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2024
120 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Опште болнице Горњи Милановац, Горњи Милановац по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024