Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предузећа за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара –Услуге“ доо, Лазаревац по ревизији правилности пословања за 2022. годину која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину

Субјект ревизије:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ИМОВИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА "КОЛУБАРА-УСЛУГЕ" Д. О. О., ЛАЗАРЕВАЦ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

12.03.2024.

Период спровођења ревизије

2024

Извештај

Колубара услуге

Листа свих ревизија субјекта