Послеревизиони извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа послеревизионих извештаји Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
81 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Привредног друштва за приређивање сајмова и изложби Београдски сајам д.о.о., Београд по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
82 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
83 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Акционарског друштва за управљање Слободном зоном Пирот, Пирот по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
84 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Привредног друштва за рекултивацију и озелењавање земљишта „РИО“ д.о.о, Костолац по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
85 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске општине Стари град по ревизији правилности пословања Градске општине Стари град која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Градске општине Стари град за 2013. годину 2024
86 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Високе техничке школе струковних студија у Суботици, Суботица по ревизији финансијских извештаја и правилности пословањаза 2022.годину 2024
87 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Медицинске школе „7. април“, Нови Сад по ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Медицинској школи „7. април“, Нови Сад 2024
88 Послеревизиони извештај о мерема исправљања Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“, Топола по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
89 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину, Зрењанин по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
90 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Машинско-саобраћајне школе, Чачак по ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Машинско-саобраћајној школи, Чачак 2024
91 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Техничке школе Смедерево, смедерево по ревизији правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у Техничкој школи Смедерево, Смедерево 2024
92 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Друге економске школе, Београд по ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Другој економској школи, Београд 2024
93 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Машинско – електротехничке школе, Бор по ревизији правилности и сврсисходности пословања - правилност и ефикасност поступака набавки у Машинско – електротехничкој школи, Бор 2024
94 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дунав аута друштва са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском саобраћају, Београд по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
95 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Средње школе „Светозар Милетић“, Нови Сад по ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Средњој школи „Светозар Милетић“, Нови Сад 2024
96 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ 2024
97 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Графичко-медијске школе, Београд по ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Графичко-медијској школи, Београд 2024
98 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства за бригу о селу, Београд по ревизији правилности пословања која се односи на поступак доделе, распореда и контроле трошења средстава буџета Републике Србије 2024
99 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Угостиљско-туристичке школе, Чајетина по ревизији правилности и сврсисходности пословања – Правилност и ефикасност поступака набавки у Угоститељско-туристичкој школи, Чајетина 2024
100 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Електротехничке школе „Никола Тесла“, Београд по ревизији правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у Електротехничкој школи „Никола Тесла“, Београд 2024