Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“, Ниш по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГРАДСКА ТОПЛАНА", НИШ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

01.04.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Листа свих ревизија субјекта