Послеревизиони извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа послеревизионих извештаји Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
61 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Управљање висећим мостовима у Републици Србији“ 2024
62 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Jавног предузећа за склоништа Београд – Нови Београд по ревизији сврсисходности пословања „Управљање јавним склоништима у Републици Србији“ 2024
63 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства финансија, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јединицама локалне самоуправе“ 2024
64 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Ниша, Ниш по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јединицама локалне самоуправе“ 2024
65 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Ваљева, Ваљево по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јединицама локалне самоуправе“ 2024
66 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“, Ниш по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2024
67 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Смедеревска Паланка по ревизији правилности пословања која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Смедеревска Паланка за 2012. годину 2024
68 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, Београд, по ревизији правилности пословања којасе односи на утврђивање, обрачун и исплату примања запослених у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и спровођење поступака јавних набавки у 2021. и 2022. години 2024
69 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља „Краљево“, Краљево по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у дому здравља „Краљево“, Краљево 2024
70 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Геронтолошког центра Београд, Београд по ревизији правилности пословањакоји се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и остваривање и распоред приходаза 2022. годину 2024
71 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Српске напредне странке, Београд по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
72 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дунав–Тиса–Дунав водопривредног привредног друштва „Северна Бачка“ д.о.о., Суботица по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
73 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац који се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији правилности пословања Економског факултета Универзитета у Крагујевцу у делатностима које се финансирају из буџета Републике Србије у 2017. години 2024
74 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Републичког завода за статистику, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“ 2024
75 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства за европске интеграције, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“ 2024
76 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Пољопривредне стручне службе „Бачка Топола“ д.о.о. Бачка Топола по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
77 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Републичког секретаријата за јавне политике, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“ 2024
78 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства спољних послова, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“ 2024
79 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства финансија, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ 2024
80 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Привредног друштва за рекултивацију и озелењавање земљишта „РИО“ д.о.о, Костолац по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024