Послеревизиони извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа послеревизионих извештаји Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
21 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Агенције за привредне регистре, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 2024
22 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 2024
23 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Београда, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 2024
24 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Новог Сада, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 2024
25 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Јагодине по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину код директних корисника буџетских средстава 2024
26 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства културе, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Оперативно планирање у министарствима“ 2024
27 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Апатин по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља Апатин“ 2024
28 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства просвете, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Оперативно планирање у министарствима“ 2024
29 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ 2024
30 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства рударства и енергетике, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ 2024
31 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске општине Сурчин по ревизији правилности пословања која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Градске општине Сурчин за 2012. годину 2024
32 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства финансија, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Оперативно планирање у министарствима“ 2024
33 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа Србијагас, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ 2024
34 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица, Ресавица по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ 2024
35 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства привреде, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ 2024
36 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Центра за социјални рад Нови Бечеј, Нови Бечеј по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите” 2024
37 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства за бригу о породици и демографију, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите” 2024
38 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево, Ваљево по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите” 2024
39 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Центра за социјални рад Неготин, Неготин по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите” 2024
40 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, Ниш по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите” 2024