ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Субјект ревизије:

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

Датум извештаја о ревизији

22.12.2014.

Период спровођења ревизије

01.01.2012.-31.12.2012.