Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште, Београд

Субјект ревизије:

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

18.07.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2021.