Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“, Ниш за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГРАДСКА ТОПЛАНА", НИШ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

15.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Градска топлана

Листа свих ревизија субјекта