Oбједињени извештај о ревизијама сврсисходности пословања “Информациони системи у јавном градском превозу“

Субјект ревизије:

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ШУМАДИЈА" КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ

Субјект ревизије:

ЈКП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША", НИШ

Субјект ревизије:

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД", НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 5

Датум извештаја о ревизији

19.02.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Листа свих ревизија субјекта