Послеревизиони извештај о мерама исправљања Академије струковних студија Јужна Србија, Лесковац по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2021. годину

Субјект ревизије:

Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

24.05.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

академија , Јужна Србија