Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја и правилности пословања Академије струковних студија Јужна Србија, Лесковац за 2021. годину

Субјект ревизије:

Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

24.05.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

академија , Јужна Србија