Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
161 Компаније „Прва искра“ – наменска производња а.д. – Привредно друштво за производњу експлозива, Барич 2024
162 Енерго зелена д.о.о, Инђија 2024
163 Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Парк, Палић 2024
164 Привредно друштво за подводну експлоатацију угља Рудник Ковин а.д., Ковин 2024
165 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за производњу обуће Стил д.о.о., Зрењанин 2024
166 Јавно предузеће Путеви Србије, Београд 2024
167 Министарство унутрашње и спољне трговине 2024
168 Министарство привреде 2024
169 Министарство туризма и омладине 2024
170 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 2024
171 Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља „Ресавица“, Ресавица 2024
172 СПВ Ибар д.о.о., Краљево 2024
173 СПВ Нишава д.о.о, Ниш 2024
174 Привредно друштво за производњу, промет и услуге Yumco-Commerce д.о.о, Врање 2024
175 Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу теренских возила Застава Терво, Крагујевац 2024
176 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Мак-Ди д.о.о, Краљево 2024
177 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Лак Жица д.о.о, Бор 2024
178 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Pirotex Triko д.о.о, Пирот 2024
179 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Елмонт д.о.о, Ниш 2024
180 Завод за јавно здравље "Тимок", Зајечар 2024